Opcje podstawowe

Opcje podstawowe

Po prawej stronie ekranu widzimy trzeci „klocek” – zatytuowany:  Opcje Podstawowe.

Folder obrazów: Tutaj znajduje się adres folderu z którego pobierane będą pliki do naszego serwisu. Na początku jest to folder z przykładowymi ilustracjami, pobieranymi z naszego dysku.

Wygląd galerii: Tutaj możemy wybrać – czy nasza galeria będzie miała wygląd tabelki (bez ramek) czy też będzie to wygląd „Zmienny” – czyli zdjęcia będą ustawiane obok siebie jedno za drugim – traktowane jak tekst (w razie konieczności „łamane” na kolejne „wiersze” gdy już nie będą mieścić się na szerokość ekranu)  Jeżeli wybierzemy opcję „Stały” możemy poniżej wybrać ilość kolumn i rzędów w naszej tabelce.

Maksymalna ilość obrazków w podglądzie: Ile maksymalnie wyświetli nam się obrazków w podglądzie gdy będziemy przeglądać stronę. Liczba 0 w tym przypadku oznacza akurat, że wszystkie obrazki będą wyświetlane, jakakolwiek inna liczba będzie mówić o tym, że tylko taka ilość zdjęć pojawi się w podglądzie (mimo to będzie możliwe też włączenie wszystkich obrazków dostępnych w galerii)

Najlepiej więc pozostawić w tym podpunkcie wartość zero

 

Szerokość i wysokość obrazka w podglądzie: Można ją tu zmieniać według własnego upodobania lub pozostawić domyślne wartości (podawane są one w pikselach)

 

Przycinanie podczas zmiany rozmiaru

Możemy wybrać – czy w podglądzie zdjęć chcemy mieć równe, idealne kwadraty – wówczas jednak zdjęcia mogą być przycięte, czy też chcemy je mieć wyświetlone o proporcjach zgodnych z oryginałami, tylko nieco pomniejszone.

Wyrównanie: Wybieramy, czy chcemy mieć nasze obrazki w galerii wyrównane do którejś strony, czy też wyrównane do środka.

Wyskakujące okno Lightbox: Wybieramy w jaki sposób i w jakiej ramce chcemy żeby pojawiało się nasze powiększone zdjęcie – jest tu kilka opcji do wyboru.

Opóźnienie pokazu slajdów: Przy niektórych „Wyskakujących oknach Lightbox” istnieje też możliwość uruchomienia pokazu slajdów. Zdjęcia same wówczas przesuwają się jedne za drugimi z odpowiednią prędkością. Tutaj możemy wpisać czas (w milisekundach) po jakim pojawiać się będzie następne zdjęcie. 0 – oznacza wyłączoną opcję pokazu slajdów.

Sposób prezentacji slajdów: Jeżeli w podpunkcie „Wygląd Galerii” ustawiliśmy:  „Stały” to możemy tutaj modyfikować sposób w jaki pojawiają się kolejne zdjęcia. Do wyboru są trzy opcje.

Kierunek przewijania obrazów: Określa sposób w jaki przewijane są obrazy – może to następować poziomo lub pionowo.

Kolejne podpunkty dotyczą wyświetlania elementów nawigacji przy prezentacji naszych zdjęć.

Tytuły obrazów: włącza lub wyłącza ich wyświetlanie.

Domyślny tytuł: Tytuł jaki domyślnie będzie się pojawiał przy wszystkich zdjęciach. Możemy tu coś wpisać.

Domyślny opis: Opis jaki będzie się pojawiał.

Ikona pobierania: Czy ma być wyświetlona ikona umożliwiająca pobranie zdjęcia i zapisanie go na dysku przez osobę przeglądającą nasz album.

 

Gdy wypełnimy już wszystkie podpunkty nie zapomnijmy nacisnąć przycisk „Zapisz” po prawej stronie u góry.