Opcje Artykułu

Opcje Artykułu

W tej karcie w większości podpunktów mamy do wyboru trzy opcje: „pokaż” oznacza, że chcemy aby podpunkt się pokazał i  był widoczny na stronie frontowej. „ukryj” oznacza, że nie chcemy aby był widoczny. Ustawienie „globalnie” oznacza z kolei, że artykuł „przejmuje” ustawienie tego podpunktu z ustawień dla wszystkich artykułów

 


Ustawienia dla wszystkich artykułów można zmieniać w menu Artykuły w oknie OpcjePokaż tytuł – pokazuje (lub nie) tytuł danego artykułu

Tytuły łączem – Po naciśnięciu tytułu artykułu, odsyłacz przeniesie czytelnika do niego.

Wprowadzenie – Ten przycisk działa, jeżeli w tekście artykułu użyliśmy guzika Więcej. Jeżeli ustawimy ten przycisk na: „ukryj” to po otwarciu artykułu nie będzie widoczny wstęp (znajdujący się przed linią podziału tekstu)

Pokaż kategorię – Pokazuje lub ukrywa kategorię danego artykułu (lub podkategorię)

Kategoria łączem – W tym przypadku jeśli widoczny jest tytuł kategorii, to staje się on odsyłaczem.

Tytuł kategorii- Pokazuje kategorię nadrzędną danego artykułu.

Łącz z nadrzędną kategorią – jeżeli w artykule istnieją nadrzędne kategorie artykułów, to tytuł kategorii stanie się do nich odnośnikiem.

Pokaż autora – nazwa autora artykułu (albo jego alternatywne imię – wpisane wcześniej) stają się widoczne.

Autor łączem
– jeśli nazwa autora jest widoczna to stanie się odnośnikiem do jego profilu.

Pokaż datę utworzenia – pokazuje na stronie głównej termin utworzenia danego artykułu.

Przycisk nawigacji – guziki umożliwiające przechodzenie z jednego artykułu do następnego i z powrotem („Następny”, „Poprzedni”)

Pokaż ikony – Czy chcemy aby w podpunktach: „Drukuj” i „E-mail”  (dwa następne podpunkty) pojawiały się przyciski z obrazkami, czy też same napisy?

Pokaż ikonę drukuj i email
– Przy artykułach pojawiają się ikony ( lub same napisy)

Głosowanie, ocenianie – przeglądający artykuł mogą go również oceniać

Pokaż odsłony – Przy poszczególnych artykułach widoczna staje się liczba odsłon – ile razy był on przeglądany.

Pokaż łącza wszystkim – łącza dla zarejestrowanych stają się widoczne dla wszystkich (jednak nadal aby do nich wejść trzeba się zarejestrować)

Położenie łączy – wyświetlane są powyżej, lub poniżej treści artykułu

Tekst „Czytaj więcej” – alternatywny tekst.

Alternatywny układ -  można tu zmienić układ strony na jakiś inny, dostarczony z komponentem.