Treść artykułu

Treść artykułu

Okno treść artykułu przeznaczone jest do umieszczania w nim tekstów które później znajdą się na stronie. Można tu również dodawać grafiki i edytować samą treść. Przy tym oknie widać różnego rodzaju graficzne ikony pomagające w edycji tekstu.


Uwaga: wszelkie zmiany w tekście należy najpierw zapisać (naciskając ikonę zapisz) dopiero wtedy pojawią się one na stronie frontowejPierwsze cztery ikony służą do tworzenia pogrubionego, pochylonego, podkreślonego i przekreślonego tekstu.

Kolejne cztery służą do wyrównywania (justowania) tekstu – do lewego marginesu, do środka, prawego marginesu, lub do obu.

Guzik „Format” służy do zmiany wyglądu tekstu. Zaznaczony fragment staje się na przykład głównym nagłówkiem („Heading 1”) lub swego rodzaju „podnagłówkami” („Heading 2”, „Heading 3”) Nagłówki te przydatne są między innymi przy pozycjonowaniu strony.

Kolejne 2 ikony służą do wypunktowywania tekstu. (Pierwsza tworzy listę wypunktowując do „ptaszków”, druga do numerów) Jeżeli zaznaczymy jakiś kawałek tekstu i naciśniemy naszą ikonę – zostaną one wypunktowane, w kolejności od każdej zmiany linijki (kolejnego akapitu)
Przykład:

 

  1. Punkt1
  2. Punkt2
  3. Punkt3Dzięki następnym 2 guzikom możemy zwiększyć (lub później zmniejszyć ) wcięcie z lewej strony danego akapitu. Na przykład w ten sposób:


Akapit 1


Akapit 2Dwie następne ikony pozwalają na cofnięcie lub ponowienie danego działania

Kolejne dwie ikony w postaci „łańcuszka” i przerwanego „łańcuszka” dają możliwość dodania w tekście linku do innej strony internetowej. Aby dodać link zaznaczmy najpierw jakiś fragment tekstu i naciśnijmy ikonę „łańcuszka”. Otworzy nam się okno – w polu Link URL należy wpisać dokładny adres strony do której chcemy mieć link (na przykład taki: http://szablonyjoomla.com.pl/)
Później naciskamy przycisk Insert.


Przykładowy link
Ikona przedstawiająca kotwicę, służy do umieszczania specjalnych odnośników w tekście na stronie. Aby dodać ten odnośnik zaznaczmy najpierw fragment tekstu. Następnie naciśnijmy ikonę kotwicy. W miejscu gdzie jest znak Anchor Name wpiszmy tytuł danego miejsca (np. Odpowiedź 1). Później na samej górze tekstu  utwórzmy link – odnośnik do danego miejsca w tekście ( tworząc link w miejsce: „link URL” wpiszmy # i nazwę naszego fragmentu tekstu (na przykład: #Odpowiedź 1)

Kolejny element służy do edycji obrazków.  Można z jego pomocą również dodawać ilustracje do tekstu, jednak dużo łatwiej jest to robić korzystając z dodatku grafika umieszczonego pod przestrzenią na tekst (który opisany został nieco dalej).

1) Po naciśnięciu przycisku pojawi nam się okno gdzie zmieniać można paramenty ilustracji. Na pierwszym miejscu (Image URL) wpisany jest dokładny adres ilustracji.
2) Drugi – Image Description, to  okno gdzie wpisać można opis ilustracji (pojawi się on na przykład gdyby nie był widoczny obrazek)
3) W kolejnym polu – Alignment, można wybrać miejsce w które chcemy przesunąć obrazek (wyrównać do prawej, czy lewej strony itp.)
4) Dimensions: to rozmiary obrazka (można wpisać własne )
5) Border – tutaj wpisujemy liczbę, wyznaczającą grubość ramki, która ma otaczać obrazek. (Jeżeli nie chcemy mieć ramki to nic nie wpisujemy)
6) Vertical space –  wpisujemy tu liczbę mówiącą jaka będzie przestrzeń między obrazkiem a oblewającym go tekstem (od góry i od dołu)
7) Horizontal space- przestrzeń między obrazkiem i tekstem z prawej i lewej jego strony.


Pędzelek – pozwala nieco uprzątnąć kod html (jeżeli na przykład wcześniej został on skopiowany z jakiejś innej strony internetowej)


Znak zapytania – otwiera okno z pomocą


Znak html- po naciśnięciu tej ikony otwiera się okno z kodem naszej strony w programie html. Można tu dokonywać własnoręcznych zmian.


Linia – dodaje w tekście poziomą linię  


Gumka
– usuwa jakiekolwiek wcześniejsze zmiany tekstu ( na przykład pogrubienia itp.)


Tabelka (kalkulator?) – pokazuje lub ukrywa niewidoczne elementy na stronie: na przykład w którym miejscu są odnośniki (pokazywane przez ikonę z kotwicą)


Indeks dolny


Indeks górnyOstatni element – w formie greckiej omegi, pozwala dodać do tekstu inne, nie występujące na klawiaturze znaki (na przykład greckie litery, znak euro itp.)