Zakładka system

Zakładka system

Ogólne

To są nieważne rzeczy, przejdźmy do następnego „klocka”

Użytkownicy

Rejestruj nowych: Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości rejestrowania nowych użytkowników. Jeżeli dasz „Tak” możliwe będzie rejestrowanie różnych użytkowników (o różnych kompetencjach, w zależności od ich „rangi” ale o tym w następnym podpunkcie – „Przypisz do grupy”). Jeżeli dasz „nie”, wówczas nie będzie możliwości rejestrowania nowych użytkowników.

Przypisz do grupy: tutaj decydujemy do jakiej grupy „rangi” automatycznie przypisani będą nowo wybrani użytkownicy. Rejestrowany to najniższa ranga jaką możemy tu nadać. Autor to nieco wyższa itd. ( Jest to jednak ranga automatyczna jaką nadaje komputer, później gdy dodajemy nowego użytkownika możemy nadać mu nawet rangę głównego administratora – jak dodawać nowych użytkowników napiszę jednak później)

Automatyczna aktywacja: „tak”– oznacza, że użytkownik którego dodamy, będzie musiał przed pierwszym zalogowaniem się uaktywnić swoje konto. Zostanie on o tym poinformowany komunikatem na ekranie, oraz wiadomością przesłaną na jego adres elektroniczny.

Własne ustawienia: Jeżeli się je włączy, użytkownik będzie mógł zmieniać ustawienia własnego konta (język, edytor i serwer pomocy).

Media

Ten „klocek” poświęcony jest mediom – czyli obrazkom, krótkim filmom itp. które możemy dodawać do naszej witryny.

Dozwolone rozszerzenia: Rozszerzenia plików jakie akceptowane będą w naszym pliku z mediami.

Maksymalny rozmiar: Ile maksymalnie może zajmować nasz plik z mediami który załadujemy.

Katalog z mediami: Tutaj wpisany jest plik do którego będzie się odnosić nasz serwis. W tym pliku zapisywać będziemy media (zdjęcia, filmy itp.) by  później przenosić je na naszą witrynę.

Katalog z grafikami: Analogicznie do katalogu z mediami. Tu jednak zapisywane są tylko grafiki.

Ogranicz wczytywanie: Ogranicza zapisywanie plików dla użytkowników. Użytkownicy którzy mają rangę niższą niż „Operator” mogą dodawać wyłącznie ilustracje.

Prawo korzystania z menadżera media: Określa rangę od której można korzystać z menadżera mediów.