Dodawanie użytkowników

Dodawanie użytkowników

Napiszę tu jak dodawać nowych użytkowników do naszego serwisu. Aby to zrobić trzeba najechać kursorem na szary pasek menu u góry, na zakładkę „Witryna”. Po rozwinięciu się listy klikamy na: „Użytkownicy”.

Przenosimy się na stronę z listą użytkowników naszego serwisu. Jeżeli chcemy dodać do niej kogoś nowego, musimy kliknąć na ikonę Utwórz, po prawej stronie u góry (ikona przedstawia krzyżyk na zielonym polu).

Pierwsze pole to „Nazwa własna”. Możemy tu wpisać pełną nazwę użytkownika. Drugie pole to „Użytkownik”. Należy tu wpisać nazwę użytkownika (o tą nazwę pytać się nas będzie program, gdy będziemy chcieli się zalogować). Dalej wpisujemy adres email osoby którą chcemy tu dodać, oraz hasło dla niej. Kolejne miejsce to grupa. Tutaj wybierzemy, do jakiej grupy należeć ma nasz użytkownik. Jeżeli wybierzemy „Rejestrowany” będzie miał on niewielkie kompetencje czy możliwości działania w ramach naszej witryny. Jeżeli wybierzemy „Główny administrator” to użytkownik będzie mieć kompetencje równe naszym. Będzie mógł nawet nas usunąć z grona administratorów witryny.