Krok 3

Krok 3

W tym kroku znajdziemy napisaną po angielsku licencję GNU/GPL, czyli licencję wolnego oprogramowania, na jakiej działa Joomla. Licencja ta zawiera się w czterech prawach:

- wolności uruchamiania programu w dowolnym celu.

- wolność analizowania i przeglądania kodu programu i dokonywania w nim zmian ( kod musi być udostępniony)

- wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanych kopii programu.

- wolność  rozpowszechniania zmodyfikowanych, udoskonalonych przez siebie kopii programu.